ទទួលបានបទពិសោធន៍សង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មី 2024 ជាមួយនឹងរង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យរបស់ 188BET Bonanza!

Experience the Sankranti New Year 2024 with 188BET's Spectacular Prize Bonanza

ការផ្សព្វផ្សាយសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មី 2024 – ចាប់ផ្តើមដំណើរដ៏រីករាយ ដើម្បីស្វាគមន៍សង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មី 2024 ជាមួយនឹងប្រូម៉ូសិនផ្តាច់មុខរបស់ 188BET! ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែមេសា ឆ្នាំ 2024 វេលាម៉ោង 11:00 ព្រឹក (GMT + 7) រហូតដល់ថ្ងៃទី 25 ខែមេសា ឆ្នាំ 2024 វេលាម៉ោង 10:59 ព្រឹក (GMT + 7) សូមចាប់យកឱកាសដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដ៏រំភើបរបស់យើង។ ចូរ​យើង​ពិចារណា​លម្អិត​ឱ្យ​កាន់តែ​ស៊ីជម្រៅ​៖

តំណភ្ជាប់ចូលប្រើ 188bet - បដា 2024 - 188khmer
banner 188bet khmer

រយៈពេលផ្សព្វផ្សាយ៖

Experience the Sankranti New Year 2024 with 188BET's Spectacular Prize Bonanza

ការផ្សព្វផ្សាយសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ 2024 របស់យើងមានរយៈពេលចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែមេសា ឆ្នាំ 2024 វេលាម៉ោង 11:00 ព្រឹក (GMT + 7) ដល់ថ្ងៃទី 25 ខែមេសា ឆ្នាំ 2024 វេលាម៉ោង 10:59 ព្រឹក (GMT + 7)។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសិទ្ធិទទួលបាន៖

ការចូលរួមក្នុងការផ្តល់ជូនពិសេសគឺបើកចំហសម្រាប់សមាជិក 188BET ទាំងអស់ដែលបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

បានជ្រើសរើស USD ជារូបិយប័ណ្ណដែលគេពេញចិត្ត។

Experience the Sankranti New Year 2024 with 188BET's Spectacular Prize Bonanza

បានដាក់ការភ្នាល់ដោយជោគជ័យយ៉ាងហោចណាស់ម្តងលើហ្គេម 188BET ណាមួយដែលហៅថាការភ្នាល់ដែលមានសិទ្ធិ ក្នុងអំឡុងពេលផ្តល់រង្វាន់។

ការភ្នាល់មានសិទ្ធិ៖

មានតែការភ្នាល់ដែលដាក់លើហ្គេមដែលមានសិទ្ធិក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្សព្វផ្សាយដែលមានលទ្ធផលឈ្នះ ចាញ់ ឬស្មើ នឹងត្រូវបានពិចារណាសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយនេះ។ ការភ្នាល់ដែលត្រូវបានលុបចោល ឬទុកជាមោឃៈក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្សព្វផ្សាយ នឹងមិនរាប់បញ្ចូលក្នុងសិទ្ធិទទួលបានឡើយ។

ការប្រកួតប្រជែងតារាងពិន្ទុ៖

សមាជិកដែលមានសិទ្ធិបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យខាងលើនឹងត្រូវបានបញ្ចូលដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅក្នុងតារាងអ្នកដឹកនាំដែលមាន 58 មុខតំណែង ដោយផ្អែកលើចំនួនភ្នាល់ដែលមានសិទ្ធិខ្ពស់បំផុតរបស់ពួកគេ។ នៅចុងបញ្ចប់នៃអំឡុងពេលផ្សព្វផ្សាយ រង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់ នឹងត្រូវប្រគល់ជូនអ្នកសំដែងកំពូលដូចខាងក្រោម៖

Experience the Sankranti New Year 2024 with 188BET's Spectacular Prize Bonanza

ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 1៖ អ្នកឈ្នះម្នាក់ – រង្វាន់សាច់ប្រាក់ 500 ដុល្លារ

ចំណាត់ថ្នាក់ទី 2 – ទី 3៖ អ្នកឈ្នះចំនួន 2 នាក់ – រង្វាន់សាច់ប្រាក់ USD 400 ក្នុងមួយអ្នកឈ្នះ

ចំណាត់ថ្នាក់ទី 4 – ទី 6៖ អ្នកឈ្នះចំនួន 3 នាក់ – រង្វាន់សាច់ប្រាក់ 300 ដុល្លារក្នុងមួយអ្នកឈ្នះ

ចំណាត់ថ្នាក់ទី 7 ដល់ទី 9៖ អ្នកឈ្នះចំនួន 3 នាក់ – រង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់ 200 ដុល្លារក្នុងមួយអ្នកឈ្នះ

ចំណាត់ថ្នាក់ទី 10 ដល់ទី 13៖ អ្នកឈ្នះចំនួន 4 នាក់ – រង្វាន់សាច់ប្រាក់ 100 ដុល្លារក្នុងមួយអ្នកឈ្នះ

ចំណាត់ថ្នាក់ទី 14 ដល់ទី 18៖ អ្នកឈ្នះចំនួន 5 នាក់ – រង្វាន់សាច់ប្រាក់ USD 90 ក្នុងមួយអ្នកឈ្នះ

ចំណាត់ថ្នាក់ទី 19 ដល់ទី 24៖ អ្នកឈ្នះចំនួន 6 នាក់ – រង្វាន់សាច់ប្រាក់ 80 ដុល្លារក្នុងមួយអ្នកឈ្នះ

ចំណាត់ថ្នាក់ទី 25 – ទី 31៖ អ្នកឈ្នះចំនួន 7 នាក់ – រង្វាន់សាច់ប្រាក់ 50 ដុល្លារក្នុងមួយអ្នកឈ្នះ

ចំណាត់ថ្នាក់ទី 32 – ទី 39៖ អ្នកឈ្នះចំនួន 8 នាក់ – រង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់ 30 ដុល្លារក្នុងមួយអ្នកឈ្នះ

ចំណាត់ថ្នាក់ទី 40 ដល់ទី 48៖ អ្នកឈ្នះចំនួន 9 នាក់ – រង្វាន់សាច់ប្រាក់ 20 ដុល្លារក្នុងមួយអ្នកឈ្នះ

ចំណាត់ថ្នាក់ទី 49 – ទី 58៖ អ្នកឈ្នះចំនួន 10 នាក់ – រង្វាន់សាច់ប្រាក់ 10 ដុល្លារក្នុងមួយអ្នកឈ្នះ

ប្រកាសអ្នកឈ្នះ និងការចែករង្វាន់៖

សមាជិកដែលមានសិទ្ធិចំនួន 58 នាក់ដែលមានចំនួនភ្នាល់សរុបដែលមានសិទ្ធិច្រើនជាងគេដែលដាក់ក្នុងកំឡុងពេលផ្សព្វផ្សាយ នឹងត្រូវបានជ្រើសរើសជាអ្នកឈ្នះដោយ 188BET។ អ្នកឈ្នះនឹងត្រូវបានប្រកាសនៅលើទំព័រ ‘អ្នកឈ្នះ’ នៅថ្ងៃទី 29 ខែមេសា ឆ្នាំ 2024។ ប្រាក់រង្វាន់នឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនី 188BET របស់អ្នកឈ្នះក្នុងរយៈពេល 48 ម៉ោងធ្វើការបន្ទាប់ពីការប្រកាស។

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម:

មិនមានតម្រូវការបង្វិលជុំសម្រាប់រង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់ទេ ហើយពួកវាអាចរកបានសម្រាប់ការលេងភ្លាមៗនៅលើហ្គេម 188BET ណាមួយ ឬសម្រាប់ការដកប្រាក់ អាស្រ័យលើការផ្ទៀងផ្ទាត់ដែលត្រូវការណាមួយ។

នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃចំនួនភ្នាល់ដែលមានសិទ្ធិសរុបនៅចុងបញ្ចប់នៃអំឡុងពេលផ្តល់រង្វាន់ អាទិភាពនឹងត្រូវបានផ្តល់ទៅឱ្យសមាជិកដែលមានសិទ្ធិដែលបានដាក់ការភ្នាល់ជាមុន ដូចដែលបានបង្ហាញនៅលើតារាងពិន្ទុ។

ការសម្រេចចិត្តទាំងអស់ទាក់ទងនឹងរង្វាន់ និងអ្នកឈ្នះគឺចុងក្រោយ។

188BET រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែ ឬលុបចោលការផ្តល់រង្វាន់នៅពេលណាក៏បាន ហើយការសម្រេចចិត្តរបស់វាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាចុងក្រោយ។

ការផ្តល់ជូនពិសេសគឺស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌទូទៅ 188BET និងលក្ខខណ្ឌស្តង់ដារ។

ការផ្សព្វផ្សាយសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មី 2024 – កុំឲ្យឱកាសដ៏ពិសេសនេះកន្លងផុតទៅ ដើម្បីអបអរសាទរសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំ 2024 ជាមួយ 188BET ហើយមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់ដ៏អស្ចារ្យ! ចូលរួមជាមួយការផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃនេះ ហើយអនុញ្ញាតឱ្យពិធីបុណ្យចាប់ផ្តើម!